Tin tức khác

Cục Kế hoạch – Tài chính biên soạn 03 cuốn Sổ tay HDNV về công tác thống kê và kế hoạch

Chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, Cục Kế hoạch – Tài chính đã hoàn thành việc biên soạn 03 cuốn Sổ tay: “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Sở Tư pháp”, “Sổ tay hướng dẫn kỹ năng xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp”, “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Cùng với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, xã hội ngày càng phát triển và có nhiều phương thức lưu giữ thông tin khác nhau, nhưng việc xuất bản sách, lưu giữ sách, tầm quan trọng của sách vẫn không hề giảm sút và đem lại nhiều giá trị cho con người. Với ưu thế tiện lợi, sách có thể sử dụng độc lập ở mọi lúc, mọi nơi, không cần công cụ hỗ trợ và ai cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa, việc cầm trên tay một cuốn sách bằng giấy vẫn có nhiều thuận lợi khi cần tra cứu, đối chiếu nội dung hướng dẫn sử dụng từ sách, nhất là các sách hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành.
Đối với 02 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thống kê:
Xuất phát từ tầm quan trọng của sách và để kịp thời hướng dẫn công chức làm công tác thống kê ở các cơ quan tư pháp địa phương áp dụng thống nhất, phát huy hiệu quả các quy định của pháp luật thống kê, nhất là Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, năm 2019, 2020, trong lộ trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Cục Kế hoạch – Tài chính đã hoàn thành việc biên soạn và phối hợp với Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản 02 cuốn Sổ tay: “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Sở Tư pháp” và “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã”.
Mỗi cuốn Sổ tay được cơ cấu gồm ba phần. Phần đầu đề cập một số nội dung cơ bản về công tác thống kê trong ngành Tư pháp. Phần hai tập trung hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong việc thu thập, tổng hợp và lập báo cáo thống kê như: kỹ năng đọc, hiểu yêu cầu của biểu thống kê; kỹ năng tính toán, tổng hợp, kiểm tra tính chính xác của số liệu thống kê; kỹ năng trình bày báo cáo thống kê... Phần ba được trình bày dưới dạng hỏi – đáp, đi sâu hướng dẫn, giải đáp những vấn đề nghiệp vụ thống kê cụ thể đối với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã.
Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, bên cạnh cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Sở Tư pháp” đã được gửi đến từng Sở Tư pháp; “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã” đã được gửi trong đợt 1 đến từng Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và nhờ Phòng Tư pháp chuyển tiếp tới các UBND cấp xã trên địa bàn 34 tỉnh; ngay từ đầu năm 2021 Cục Kế hoạch – Tài chính đã thực hiện các thủ tục đề xuất nối bản “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê đối với Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã”, để tiếp tục phát hành đến Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn 29 tỉnh còn lại trong cả nước.
Đối với cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kế hoạch:
“Sổ tay hướng dẫn kỹ năng xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp” có đối tượng phục vụ là lãnh đạo và những công chức, viên chức phụ trách hoặc thường xuyên được giao xây dựng kế hoạch công tác ở các đơn vị thuộc Bộ. Sổ tay còn là tài liệu nghiệp vụ, có giá trị tham khảo hữu ích đối với lãnh đạo và công chức trực tiếp làm công tác kế hoạch ở các cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự địa phương.
Sổ tay được cơ cấu gồm 3 phần: Phần đầu đề cập đến một số nội dung cơ bản về kế hoạch như định nghĩa, phân loại, vai trò của kế hoạch, … Phần hai tập trung hướng dẫn kỹ năng, nhất là cách hiểu và áp dụng linh hoạt các quy định của Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp ban hành theo Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hai phần đều được trình bày dưới dạng hỏi-đáp, bảo đảm dễ hiểu và dễ áp dụng. Ngoài ra để cung cấp thêm thông tin một cách hệ thống cho người dùng, tiện việc tra cứu, áp dụng, phần ba của Sổ tay đã hệ thống những văn bản, quy trình hiện hành của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch. “Sổ tay hướng dẫn kỹ năng xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp” đã được phát hành đến tất cả đơn vị thuộc Bộ.
Hy vọng 03 cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về thống kê và kế hoạch không chỉ hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thống kê, kế hoạch ngành Tư pháp mà còn góp phần xây dựng văn hóa đọc, thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu, khám phá tri thức của nhân loại.
Diệu Thúy