Tin tức khác

Tài liệu tập huấn Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE)

       Tài liệu tập huấn này là một sản phẩm thuộc Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE). Chương trình “Tăng cường pháp luât và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ, với đóng góp tài chính từ UNDP, UNICEF. Chương trình do hai cơ quan này của Liên Hợp Quốc thực hiện với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Việt Nam.