Tin tức khác

Bộ trưởng Lê Thành Long chỉ đạo công tác kế hoạch - tài chính

Sáng ngày 26/5, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp về công tác kế hoạch - tài chính ngành Tư pháp. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, đại diện Lãnh đạo 11 đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Đình Tạp báo cáo tổng quan về công tác kế hoạch – tài chính của Ngành Tư pháp, các ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị thuộc Bộ và ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Bộ trưởng Lê Thành Long đã kết luận cuộc họp, trong đó ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ công chức và các kết quả đạt được của Vụ Kế hoạch - Tài chính trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế và chỉ đạo phương hướng công tác trong thời gian tới.
Bộ trưởng nhận định: cùng với việc đẩy mạnh phân cấp quản lý công tác kế hoạch - tài chính và việc mới thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã có sự điều chỉnh dần từ tham mưu quản lý vi mô sang tham mưu chiến lược, quản lý vĩ mô trong 5 lĩnh vực: thống kê, kế hoạch, ngân sách, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản. Trong thời gian qua, công tác lập và quyết toán ngân sách Ngành đã được thực hiện đúng quy định, tạo sự yên tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ. Trong điều kiện sử dụng nguồn ngân sách phải tiết kiệm, công tác phân bổ ngân sách, đảm bảo nguồn lực tài chính cho Ngành đã cơ bản kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chính trị thường xuyên và phát sinh của Bộ, Ngành. Trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc trong các cơ quan của Bộ, Ngành ngày càng được hiện đại hóa. Công tác kế hoạch, thống kê Ngành đến nay đã đi vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý Vụ cần thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn tồn tại hạn chế, nhất là công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, hướng dẫn thực hiện các quy định mới trong Ngành còn chậm.
Về phương hướng trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Thành Long chỉ đạo công tác kế hoạch – tài chính ngành Tư pháp cần thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai chủ trương “Chính phủ kiến tạo và phục vụ”, hướng tới quản lý, điều hành vĩ mô hơn, ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn.
 
Diệu Thúy