Tin tức khác

Hội thảo góp ý Dự thảo: “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê trong công tác tư pháp”

Trong 02 ngày, 16 và 17/11/2012, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, được sự hỗ trợ của Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam (Chương trình phát triển của Liên hợp quốc - UNDP), Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê trong công tác tư pháp”.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo, Chánh văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn và cán bộ của 22 Sở Tư pháp;  đại diện của 16 Phòng Tư pháp cấp huyện và 11 cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ và đại diện nhóm chuyên gia nghiên cứu xây dựng “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê trong công tác tư pháp”.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đều thống nhất về tầm quan trọng, cơ cấu của “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê trong công tác tư pháp” và có một số góp ý cụ thể đối với nội dung của Dự thảo Sổ tay, trong đó đặc biệt đề nghị hướng dẫn chi tiết đến từng cột, mục của biểu báo cáo thống kê giúp  người làm công tác thống kê thuận tiện tra cứu trong quá trình thực hiện; một số cột mục cụ thể cần hướng dẫn rõ hơn về phương pháp tính và nguồn số liệu.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng tập trung thảo luận, trao đổi về kỹ năng thống kê nói chung và kỹ năng giải quyết các vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê tư pháp ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh trong các lĩnh vực: xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; hộ tịch, chứng thực; hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công chứng, luật sư và bán đấu giá tài sản…

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đại diện đơn vị chủ trì Hội thảo (Vụ Kế hoạch – Tài chính) đã kết luận những nội dung cơ bản và bày tỏ hy vọng cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê trong công tác tư pháp” sẽ là cẩm nang thực sự hữu ích, thiết thực hỗ trợ cho các cán bộ làm thống kê công tác tư pháp, nhất là cán bộ ở cơ sở; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thống kê của Bộ, ngành Tư pháp.

Diệu Thúy