Tin tức khác

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch - tài chính ngành Tư pháp năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010

Sáng ngày 30/11/2010, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch - tài chính năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ. Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2010, gắn với giai đoạn 2007-2010, công tác kế hoạch - tài chính đã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai toàn diện các mặt công tác bao gồm: Công tác đảm bảo kinh phí, trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản (cụ thể: công tác xây dựng văn bản, đề án, hướng dẫn điều hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Bộ, ngành, việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách; đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc, mua sắm tài sản; công tác đầu tư xây dựng cơ bản) và công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển Ngành. Nhìn chung, công tác kế hoạch - tài chính thời gian qua có nhiều khởi sắc, triển khai hiệu quả nhiều công việc mới, cơ chế quản lý có chuyển biến mạnh..., từng bước đáp ứng yêu cầu của Bộ, ngành trong tình hình mới.

 

 

 

      

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công phu về nội dung Báo cáo tổng kết cũng như Báo cáo chuyên đề về định hướng phương án phân bổ ngân sách năm 2011 cho các đơn vị thuộc Bộ và Tổng cục THADS; đồng thời đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo tổng kết cũng như nâng cao chất lượng công tác kế hoạch - tài chính trong thời gian tới. Cụ thể: đề nghị tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác kế hoạch - tài chính cho các đơn vị; cần quan tâm hơn tới các đơn vị có hoạt động đặc thù; công tác kế hoạch của rất quan trọng, cần được quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới...

 

 

 

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà công tác kế hoạch - tài chính đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định: trong những năm gần đây, hoạt động kế hoạch - tài chính đã có nhiều đổi mới, ngày càng công khai, minh bạch, thân thiện hơn, thực sự giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Bộ, ngành. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa nắm sát được nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, của từng đơn vị; chưa tập trung được nguồn lực; tình trạng lãng phí vẫn tồn tại; sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ còn rất hạn chế... Trong năm 2011 và nhiệm kỳ 2011-2015 với nhiều nhiệm vụ mới, Bộ trưởng yêu cầu công tác kế hoạch - tài chính phải phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, đoàn kết nội bộ và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để đạt được mục tiêu: chuyên nghiệp; tiết kiệm, hiệu quả; thân thiện; công bằng; minh bạch.

Minh Hương