Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thực hiện niêm yết bằng mã QR đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

Tin tức

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thực hiện niêm yết bằng mã QR đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thẩm quyền quản lý lên Cổng dịch vụ công – Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đồng thời kết nối, tích hợp với các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, hệ thống quản lý lý lịch tư pháp.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu các thủ tục hành chính và đăng ký dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi, Sở Tư pháp đã ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bằng mã QR. Theo đó, người có yêu cầu tra cứu thủ tục hành chính hoặc đăng ký dịch vụ công trực tuyến có thể sử dụng các ứng dụng quét mã QR, ví dụ như dùng ứng dụng này của Zalo trên điện thoại thông minh, để quét mã QR của thủ tục hành chính cần tra cứu, sau đó bấm làm đường link liên kết tới thủ tục cần tra cứu, rất thuận tiện, không phải tốn nhiều thời gian, qua nhiều công đoạn. Ứng dụng này được niêm yết tại Sở Tư pháp, tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp ở Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính của tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở./.
HẢI YẾN