Sở Tư pháp Hải Phòng cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp

Tin tức

Sở Tư pháp Hải Phòng cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp Hải Phòng phối hợp với Bưu điện thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Tư pháp Hải Phòng  qua mạng lưới của Bưu điện thành phố Hải Phòng.

  Theo đó, từ ngày 14/7/2014, tất cả cá nhân, cơ quan sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký xác minh hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Tư pháp Hải Phòng, nếu có nhu cầu chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp qua đường bưu điện thì tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ và trả cước phí chuyển phát theo quy định của bưu điện. Về cước phí sử dụng dịch vụ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Hà Nội, đối với phạm vi nội tỉnh, mức cước chuyển phát bộ hồ sơ đầu tiên đến 1 địa là 30.000 đồng/bộ. Còn với phạm vi liên tỉnh, cước chuyển phát bộ hồ sơ đầu tiên đến một địa chỉ từ 60.500 đồng/1 bộ. Từ bộ hồ sơ thứ hai trở lên có cùng địa chỉ nhận trong 1 lần đăng ký, mức cước người sử dụng dịch vụ phải trả chỉ là 10.000 đồng/1 bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lã Thanh Tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa của việc triển khai dịch vụ. Đồng thời, yêu cầu các bộ phận liên quan của Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố trong việc thực hiện triển khai dịch vụ để đạt hiệu quả cao. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức, người dân về chủ trương cung cấp và phục vụ người dân dịch vụ chuyển phát hành chính công mà hai đơn vị phối hợp triển khai. Trong quá trình thực hiện, Sở Tư pháp sẽ theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình cung cấp dịch vụ của Bưu điện để kịp thời chấn chỉnh chất lượng dịch vụ theo các nội dung đã thoả thuận. Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Bưu điện Hải Phòng cùng bày tỏ quyết tâm triển khai cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp đến người dân với chất lượng tốt nhất.

Việc triển khai thực hiện dịch vụ trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện của cho công dân, tổ chức sẽ là cơ sở để Sở Tư pháp và Bưu điện Hải Phòng tiếp tục triển khai các dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết TTHC của Sở Tư pháp Hải Phòng ở 6 lĩnh vực khác như: cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch; các thủ tục về bổ sung, cải chính, điều chỉnh, thay đổi hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam và cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; các thủ tục về bổ nhiệm, cấp thẻ, cấp lại thẻ, miễn nhiệm công chứng viên; và thủ tục về thành lập văn phòng công chứng, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại đăng ký hoạt động và chấm dứt hoạt động của văn phòng công chứng... Điều này góp phần thực hiện tốt chủ trương cải cách thủ tục hành chính của thành phố, nâng cao tiện ích, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho các cá nhân và tổ chức./.