UBND quận Long biên: Một trong những điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính của TP. Hà Nội

Tin tức

UBND quận Long biên: Một trong những điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính của TP. Hà Nội

Ngày 17 tháng 6 năm 2014, Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong 6 tháng đầu năm tại UBND quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai toàn diện công tác kiểm soát TTHC tại UBND quận Long Biên từ công tác chỉ đạo điều hành cho đến việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là công tác thực hiện, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND quận Long Biên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về công tác kiểm soát TTHC như Kế hoạch số 51/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn quận Long Biên; Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC quận Long Biên và danh sách lãnh đạo phụ trách, cán bộ thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC các phòng, ban thuộc UBND quận; Công văn hướng dẫn các phường về việc ra quyết định phê duyệt đầu mối kiểm soát TTHC; Quy trình nội bộ thực hiện TTHC; Công văn chỉ đạo đài truyền thanh phường tăng thời lượng tuyên truyền về công tác cải cách TTHC nói chung, nội dung các TTHC nói riêng.


Để nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, UBND quận đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC cho các đồng chí là lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các phòng, ban, cán bộ “một cửa” của quận, lãnh đạo UBND, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC và cán bộ “một cửa” các phường.
Công tác rà soát TTHC được UBND quận tiến hành thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2014, UNND quận đã tiến hành rà soát 275 TTHC cấp quận, 144 TTHC cấp phường. Qua việc rà soát TTHC và căn cứ vào thực tế giải quyết TTHC, UBND quận đã có một số kiến nghị trong lĩnh vực y tế, tài nguyên và môi trường để UBND TP. Hà Nội xem xét, sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL hiện hành.
UBND quận Long biên thực hiện tốt công tác niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Đồng thời, các TTHC này cũng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của quận và tuyên truyền trên đài phát thanh các phường để người dân tìm hiểu và thực hiện.
Việc thực hiện TTHC tại UBND quận Long biên được thực hiện theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, UBND quận Long Biên đã giải quyết 64.995 hồ sơ, trả đúng hạn 64.974 hồ sơ, trả quá hạn 12 hồ sơ. Qua kiểm tra tại bộ phận “một cửa”, việc tổ chức thực hiện TTHC tại UBND quận có những cải tiến nhất định để phục vụ tốt hơn cho cá nhân, tổ chức. Để tìm hiểu và thực hiện TTHC tại Bộ phận “một cửa”, ngoài việc tra cứu TTHC tại Bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận “một cửa” và Quyển “Bộ TTHC thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND quận Long Biên”, người dân có thể tìm hiểu thông tin qua hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn thực hiện TTHC tại Bộ phận “một cửa”; đồng thời, UBND quận cũng bố trí thêm 03 máy tính hiện đại để người dân có thể tra cứu TTHC trên Trang thông tin điện tử của quận.


Bộ phận “một cửa” có diện tích khá rộng, được trang bị thiết bị hiện đại (máy bấm số tự động, máy tính tra cứu TTHC, bàn ghế để người dân chờ giải quyết), cũng đã góp phần tích cực trong công tác giải quyết TTHC của người dân.
 Ngoài ra, để đánh giá chất lượng của công tác giải quyết TTHC nói chung và chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức khi thực hiện TTHC nói riêng, UBND quận đã bố trí camera theo dõi và lắp đặt máy đánh giá sự hài lòng, không hài lòng của công dân đối với thái độ ứng xử, giải quyết TTHC của cán bộ tại Bộ phận “một cửa”. Ngoài ra, mỗi tháng một lần, Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận phát 30 phiếu lấy ý kiến ngẫu nhiên của công dân, tổ chức về giải quyết TTHC của quận và của phường.


Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được UBND quận quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tại Bộ phận “một cửa” có thiết lập địa chỉ email, số điện thoại tiếp nhận, số điện thoại đường dây nóng và mở sổ, hòm thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, UBND quận không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Kết thúc ngày làm việc, Đoàn công tác Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC của UBND quận Long Biên và mong rằng trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, và có thêm những sáng kiến cải cách để phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của TP. Hà Nội.