Quảng Bình: Tọa đàm triển khai nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2014 và góp ý dự thảo Nghị định về cấp bản sao, chứng thực bản sao chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch

Tin tức

Quảng Bình: Tọa đàm triển khai nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2014 và góp ý dự thảo Nghị định về cấp bản sao, chứng thực bản sao chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch

Chiều ngày 26/6/2014, Sở Tư pháp Quảng Bình đã tổ chức tọa đàm triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2014 và góp ý dự thảo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. Đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Tọa đàm.

Tham dự hội có các đại biểu là đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, trưởng các phòng, tổ giúp việc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và công chức Phòng kiểm soát TTHC Sở, đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cùng các cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Tư pháp đã thường xuyên phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC để kịp thời trình lên UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung. Kết quả, Sở Tư pháp đã hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành cập nhật 319 TTHC của UBND tỉnh; trong đó có 77 thủ tục công bố mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế 218 thủ tục và bãi bỏ 24 thủ tục. Đối với việc tổ chức thực thi TTHC đã được công bố, các cơ quan, địa phương trong toàn tỉnh đã tiếp nhận 742.496 hồ sơ TTHC và giải quyết được 718.819 hồ sơ TTHC trên tất cả các lĩnh vực, trong đó giải quyết 718.308 trường hợp đúng hạn cho tổ chức, cá nhân.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số sở, ban, ngành và địa phương vẫn còn thiếu chủ động, kịp thời trong việc công bố các quy định về TTHC trong các văn bản pháp luật mới ban hành để trình UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung; tiến độ thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC theo Quyết định số 826/QĐ-UBND (ngày 10-4-2013) của UBND tỉnh của các sở, ban, ngành còn chậm; công tác kiểm soát việc thực hiện TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa thực sự nghiêm túc. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong năm 2104, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành; kịp thời công bố, công khai TTHC; tiếp nhận, xử lý hiệu quả phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia giám sát TTHC.
Buổi tọa đàm đã dành phần lớn thời gian thảo luận, đề xuất phương án để công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn; trong đó tập trung vào các giải pháp như: nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban, ngành trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tập trung rà soát các thủ tục hành chính đang áp dụng, lập phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; khắc phục hồ sơ trả chậm; khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia ý kiến về các quy định hành chính và thủ tục hành chính.....Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã góp ý bằng văn bản vào dự thảo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.