Tương trợ tư pháp
Giới thiệu Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam

(06/08/2020)

Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước) là Công ước đa phương của Hội nghị La Hay được ký ngày 18/3/1970 và có hiệu lực ngày 07/10/1972. Công ước ra đời với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập chứng cứ và hài hòa hóa phương thức thu thập chứng cứ giữa các quốc gia. Công ước chỉ được áp dụng cho việc thu thập chứng cứ trong các thủ tục tố tụng trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại và thực hiện các “hoạt động tư pháp khác” giữa các Quốc gia thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại Công ước có 63 thành viên.

Gia nhập Công ước La Hay 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực DS hoặc thương mại

(07/03/2020)

Ngày 4/3/2020, tại Phiên họp Hội đồng các vấn đề chung và chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế diễn ra tại La Hay (Hà Lan), đại diện Việt Nam, bà Phạm Hồ Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế đã nộp Văn kiện gia nhập Công ước La Hay 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Convention on the taking of evidence abroad in civil or commercial matters) (Công ước Thu thập chứng cứ). Sau Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế và Công ước La Hay 1965 về tống đạt ở nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, đây là Công ước thứ ba trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế mà Việt Nam gia nhập. Công ước Thu thập chứng cứ sẽ có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 3/5/2020.

Thẩm định đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về dân sự

(14/02/2020)

Sáng ngày 13/2/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với đề nghị xây dựng dự án Luật tương trợ tư pháp về dân sự dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và sự tham gia của đại diện Vụ Pháp luật quốc tế- đơn vị được Bộ Tư pháp giao chủ trì đề xuất, các đơn vị thuộc Bộ và một số Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công an,…

Tọa đàm góp ý báo cáo nghiên cứu về Công ước La hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế

(07/06/2019)

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, được sự hỗ trợ của Dự án UNICEF Việt Nam, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá hiện trạng thể chế về chức năng, nhiệm vu, cơ chế phối hợp của Bộ, ngành liên quan trong việc giải quyết yêu cầu quốc tế về trả lại hoặc thăm nom trẻ em nhằm đề xuất cho việc gia nhập và thực thi Công ước La hay năm 1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế Việt Nam (dự thảo Báo cáo). Tọa đàm nhằm tham vấn ý kiến từ các cơ quan liên quan, chuyên gia nhằm hoàn thiện Báo cáo. Báo cáo sẽ là nguồn tài liệu tham khảo để cơ quan được giao chủ trì xây dựng hồ sơ đề xuất gia nhập Công ước La hay 1980 trong trường hợp Việt Nam quyết định gia nhập Công ước này.

Hội thảo Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em

(08/03/2019)

Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế (Công ước) được thông qua tại Phiên họp thứ 14, Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế vào ngày 24 tháng 10 năm 1980 với sự nhất trí của các quốc gia thành viên tham dự Hội nghị. Công ước quy định các biện pháp hợp tác một cách có hệ thống giữa các quốc gia thành viên Công ước và thủ tục trao trả trẻ về nơi thường trú quen thuộc một cách nhanh nhất, góp phần đấu tranh chống lại hành vi của cha/mẹ, người thân giữ hoặc đưa trẻ ra nước ngoài trái phép thông thường được gọi là “bắt cóc” chính con của mình, đảm bảo trẻ được phát triển ổn định trong một môi trường tốt, tránh các xáo trộn về nơi ở ảnh hưởng đến tâm, sinh lý của trẻ mà hậu quả có thể xảy ra là sự phát triển không bình thường của trẻ sau này.

Brazil gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ

(03/12/2018)

Brazil đã nộp văn kiện gia nhập Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại năm 1965 (Công ước tống đạt)

Tọa đàm về kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp trong thực thi Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

(03/12/2018)

Ngày 28/11/2018, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật quốc tế đã tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp trong thực thi Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Tọa đàm). Đây là hoạt động triển khai Chương trình Hợp tác giai đoạn 2018-2019 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp. Tọa đàm còn nhằm mục đích thu thập thông tin, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp thực hiện.

Kỷ niệm 125 năm Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế

(13/11/2018)

Năm 2018 kỷ niệm 125 năm Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, cũng đánh dấu 5 năm ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Bộ Tư pháp xin giới thiệu tài liệu trên trang thông tin điện tử của HCCH giới thiệu sơ lược về sứ mệnh, tầm nhìn và hoạt động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế: