Tương trợ tư pháp
Đoàn kiểm tra liên ngành Tư pháp, Ngoại giao, Tòa án kiểm tra công tác tương trợ tư pháp về dân sự

(30/04/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-BTP ngày 08/3/2022 của Bộ Tư pháp về kiểm tra tình hình thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự năm 2022, trong các ngày 20-22 và 26-27/4/2022 Đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao do bà Phạm Hồ Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp làm trưởng Đoàn đã kiểm tra hoạt động tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Tây Ninh.

Bước tiến vượt bậc của Việt Nam về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tư pháp

(01/01/2022)

Sáng ngày 30/12/2021, Bộ Tư pháp – Cơ quan Trung ương thực thi Công ước của Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực thi Công ước. Hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì với sự tham gia trực tiếp của đại diện Văn phòng Chủ tịch nước; các đơn vị đầu mối thực hiện Công ước như Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; một số đơn vị thuộc Bộ và một số Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng lớn yêu cầu tống đạt giấy tờ/thường xuyên thực hiện các yêu cầu tống đạt theo Công ước tham gia theo hình thức trực tuyến.

Đàm phán thành công Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Thái Lan

(30/11/2021)

Ngày 23- 24/11/2021, Việt Nam và Thái Lan tiếp tục đàm phán vòng 2 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa hai nước qua phương thức trực tuyến. Đoàn đàm phán của Việt Nam do ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn. Đoàn đàm phán của Thái Lan do ông Supakit Yampracha, Phó Tổng thư ký Văn phòng tư pháp làm Trưởng đoàn.

Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo đánh giá khả năng Việt Nam gia nhập Công ước Singapore

(07/09/2021)

Công ước Singapore hay Công ước Singapore về hoà giải có tên đầy đủ là Công ước Liên hợp quốc về thỏa thuận quốc tế giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải. Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào ngày 20/12/2018, có hiệu lực từ ngày 12/9/2020 với 54 quốc gia đã ký và 7 quốc gia thành viên[1] gồm: Belarus, Ecuador, Fiji, Singapore, Qatar, Saudi Arabia và mới đây nhất là Honduras. Sau khi Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, đánh giá các nội dung của Công ước và khả năng ký kết, gia nhập của Việt Nam[2]. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động khác nhau, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước.

Thông tin về việc tìm kiếm, xác minh địa chỉ đương sự ở nước ngoài

(31/08/2021)

Trên cơ sở đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về việc phối hợp, hướng dẫn các tòa án thực hiện việc xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài theo thẩm quyền, Bộ Tư pháp đã rà soát các quy định về xác minh địa chỉ của đương sự trong các Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp về dân sự Việt Nam đã ký kết, đồng thời, trực tiếp trao đổi thông tin với Cơ quan Trung ương một số nước thành viên Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.

Thẩm định dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của nước ngoài thông qua Văn phòng Thừa phát lại

(21/06/2021)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, ngày 18/6/2021, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của nước ngoài thông qua Văn phòng Thừa phát lại (sau đây gọi là Thông tư).

Bộ Tư pháp tham gia Hội thảo trực tuyến Công ước La Hay về thu thập chứng cứ năm 1970 và việc thu thập chứng cứ từ xa thông qua kết nối truyền hình

(18/06/2021)

Công ước La Hay về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự và thương mại năm 1970 (Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters) hiện có 63 quốc gia thành viên. Việt Nam đã nộp văn kiện gia nhập Công ước vào ngày 4/3/2020, Công ước có hiệu lực với Việt Nam vào ngày 3/5/2020. Đến ngày 14/6/2021, Công ước đã có hiệu lực giữa Việt Nam và 14 nước chấp nhận việc gia nhập của Việt Nam. Cập nhật về tình hình các quốc gia chấp nhận việc gia nhập của Việt Nam có tại địa chỉ: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/acceptances/?mid=1436

Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

(09/04/2021)

Ngày 9/4/2021, tại Nha Trang – Khánh Hòa, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức Hội thảo tham vấn “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự” với mục tiêu thảo luận hoàn thiện dự thảo báo cáo và bình luận cho các đề xuất hoàn thiện pháp luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Phiên họp Hội đồng các vấn đề chung và chính của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế năm 2021

(10/03/2021)

Phiên họp Hội đồng các vấn đề chung và chính sách - CGAP của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế HCCH đã được tổ chức trực tuyến từ ngày 1-5/3/2021 với sự tham gia của 350 đại biểu đến từ 68 quốc gia thành viên, 5 quốc gia chưa phải thành viên, các quan sát viên từ 8 tổ chức liên chính phủ và 10 tổ chức phi chính phủ.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP NĂM 2019

(24/08/2020)

Thực hiện Điều 61 Luật tương trợ tư pháp năm 2007, trên cơ sở thông tin của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ liên quan, ngày 12/10/2019, Chính phủ đã có Báo cáo số 479/BC-CP gửi Quốc hội về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2019. Báo cáo đã nêu bật tình hình, kết quả hoạt động tương trợ tư pháp năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019), đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2020.