Danh sách tin tức
​​​

​CÔNG ƯỚC LA HAY VỀ TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ ​​​​​ 

Giới thiệu

Công ước Tống đạt là công ước đa phương do Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế soạn thảo và thông qua vào ngày 15/11/1965 tại phiên họp lần thứ 10 của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, có hiệu lực vào ngày 10/02/1969.
(Nội dung Công ước)
Đến ngày 13/6/2016, Công ước La Hay về tống đạt đã có 71 thành viên là các quốc gia phát triển và đang phát triển, có truyền thống pháp luật khác nhau.
Danh sách các quốc gia thành viên: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=17
Bao gồm cả Việt Nam và Costa Rica là các quốc gia mà Công ước sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm 2016.
Công ước gồm 31 điều và một Phụ lục các mẫu Yêu cầu tống đạt, Giấy xác nhận kết quả tống đạt, Nội dung tóm tắt giấy tờ được tống đạt.
Trên cơ sở đánh giá sự cần thiết của việc gia nhập Công ước, ngày 08/12/2015 Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2731/2015/QĐ-CTN về việc gia nhập Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (sau đây gọi là Công ước) và giao Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong khuôn khổ Công ước, ngày 16/3/2016, Việt Nam đã nộp văn kiện gia nhập Công ước. Dự kiến Công ước sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 01/10/2016.
(Văn kiên gia nhập của Việt Nam)
(Thông báo của Bộ Ngoại giao Hà Lan)
Tọa đàm kinh nghiệm Cộng hòa Pháp về Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

(09/11/2017)

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2017 giữa Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp, ngày 06/11/2017, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tổ chức Tọa đàm về thực thi Công ước La Hay về tống đạt ra ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự thương mại (Công ước tống đạt).

Hội thảo Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt giấy tờ và quy định pháp luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

(28/09/2016)

Ngày 23/9/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Toà án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo tập huấn về thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tống đạt) và giới thiệu các quy định mới của pháp luật liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự cho các thẩm phán, thư ký các Toà án nhân cấp tỉnh và cán bộ, chấp hành viên cơ quan thi hành án các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo quốc tế về Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài và Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt giấy tờ

(20/07/2016)

Ngày 7-8 tháng 7 năm 2016, tại Khách sạn Công Đoàn Việt Nam, Vụ Pháp luật quốc tế đã phối hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức Hội thảo quốc tế về Công ước La Hay 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại và Công ước La Hay 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại. Hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt nam nhằm mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm của Pháp để có thêm thông tin phục vụ nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước thu thập chứng cứ và thực thi Công ước tống đạt giấy tờ.

Việt Nam chính thức nộp Văn kiện gia nhập Công ước La Hay về Tống đạt giấy tờ

(27/04/2016)

Vào lúc 12h 30 phút ngày 16/3/2016, Trưởng đoàn công tác của Việt Nam tham dự Phiên họp Hội đồng Các vấn đề chung và chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế tại Hà Lan - bà Phạm Hồ Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp- đã chính thức đệ trình Văn kiện Việt Nam xin gia nhập Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại (Công ước La Hay về Tống đạt giấy tờ).

Nghiên cứu tham gia Công ước Tống đạt

(12/12/2015)

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự của Việt Nam đang ngày càng gia tăng về số lượng và có trên 80% yêu cầu là tống đạt giấy tờ, song yêu cầu gửi đi không có kết quả chiếm tới 52%. Vì vậy, một giải pháp được tính đến là nghiên cứu tham gia Công ước Tống đạt.

Sẽ gia nhập công ước quốc tế liên quan đến tư pháp

(15/10/2015)

UBTVQH chiều 13/10 thảo luận và nhất trí để Chủ tịch nước quyết định việc tham gia Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.

Hội thảo quốc tế về Công ước LaHay 1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em và pháp luật tư pháp quốc tế.

(13/07/2015)

Ngày 6,7 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật quốc tế đã phối hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức Hội thảo quốc tế về Công ước LaHay 1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em và pháp luật tư pháp quốc tế. Hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt nam nhằm mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm của Pháp để có thêm thông tin phục vụ nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước LaHay về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em (Công ước) và đề xuất xây dựng Luật tư pháp quốc tế.

Phiên họp Hội đồng các vấn đề chung và chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

(07/04/2015)

Phiên họp Hội đồng diễn ra tại Phòng họp Viện Pháp luật quốc tế La Hay trong khuôn viên Cung điện Hòa Bình, La Hay, Hà Lan từ ngày 24 đến 26 tháng 3 năm 2015. Tham gia Hội nghị có đại diện của hầu hết các quốc gia thành viên và quan sát viên từ các quốc gia được mời tham dự (Andorra, Colombia, Moldova) và đại diện các tổ chức quốc tế (Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển- OECD, Tổ chức tư vấn pháp lý Á Phi- AALCO, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN), Ủy ban Liên hợp quốc về quyền trẻ em (UNCRC), Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), Ủy ban quốc tế về hộ tịch (CIEC), Hội đồng châu ÂU, Viện quốc tế về nhất thể hóa luật tư (UNIDROIT), …
Hội nghị đã tổng kết lại những hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2014 và bàn về những hoạt động cần được tiến hành trong năm 2015.

Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về tham gia và thực thi Công ước La hay năm 1965 về Tống đạt giấy tờ

(10/12/2014)

Sáng nay (10/12), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về tham gia và thực thi Công ước La hay năm 1965 về Tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.