Danh sách thông báo
Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1953/BTP-PLQT ngày 14/6/2022)

27/09/2022

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc tam dừng thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước (LB Nga, U-crai-na, Bê-la-rút ) và thông tin cập nhật về hồ sơ ủy thác tư pháp đi Ma-rốc, Ma Cao-Trung Quốc, Ca-na-đa, Nhật Bản (Thu thập chứng cứ) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 4836/BTP-PLQT ngày 22/12/2021)

27/09/2022

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc tiếp tục thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ và thông tin cập nhật về hồ sơ ủy thác tư pháp đi CHLB Đức, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, Crô-a-ti-a (Croatia), Lúc-xăm-bua (Luxembourg), Gru-di-a (Georgia) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 438/BTP-PLQT ngày 22/02/2021)

27/09/2022

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi Phi-lip-pin, Cộng hòa Áo, Latvia, Marshall Islands, Xlô-vê-ni-a, Man-ta, Ca-dắc-xtan, Bungari, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1474/BTP-PLQT ngày 14/5/2021)

27/09/2022

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi Vương Quốc Anh, bang Victoria-Australia, CHLB Đức, Lúc-xăm-bua, Quần đảo Mác-san, Mông-tê-nê-grô, Na Uy, Xlô-vê-ni-a, Vê-nê-xu-ê-la và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện UTTP tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn 908/BTP-PLQT ngày 16/3/2020)

27/09/2022

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi Hoa Kỳ, Can-na-đa, Phi-líp-pin, Cô-lôm-bia và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 4378/BTP-PLQT ngày 06/11/2019)

27/09/2022

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Nê-pan, CHLB Đức và Ni-ca-ra-goa. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Một số tài liệu liên quan đến Công ước các quyền dân sự - chính trị (Công ước ICCPR)

27/09/2022

Tài liệu bao gồm: (1) Công ước ICCPR (tiếng Anh + tiếng Việt tham khảo); (2) Bình luận chung (tiếng Anh + tiếng Việt tham khảo); (3) Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước ICCPR lần thứ ba của Việt Nam (tiếng Việt + tiếng Anh)

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 475/BTP-PLQT ngày 15/2/2019)

27/09/2022

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Latvia và Nhật Bản. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 1263/BTP-PLQT ngày 12/4/2019)

27/09/2022

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Bỉ, Ca-na-da và Ma-lai-xi-a. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 3378/BTP-PLQT ngày 10/9/2018)

27/09/2022

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước: Hoa Kỳ, Canada, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.