Danh sách thông báo
Thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Singapore, Thụy Sỹ và Andora

29/05/2022

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đối với các nước Singapore, Thụy Sỹ và Andora. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Thông báo về việc lập Hồ sơ UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 4716/BTP-PLQT ngày 24/12/2015)

29/05/2022

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đối với các nước Thái Lan, Na Uy và Cam-pu-chia. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.