Danh sách thông báo
Một số tài liệu liên quan đến Công ước các quyền dân sự - chính trị (Công ước ICCPR)

13/07/2024

Tài liệu bao gồm: (1) Công ước ICCPR (tiếng Anh + tiếng Việt tham khảo); (2) Bình luận chung (tiếng Anh + tiếng Việt tham khảo); (3) Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước ICCPR lần thứ ba của Việt Nam (tiếng Việt + tiếng Anh)

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 475/BTP-PLQT ngày 15/2/2019)

13/07/2024

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Latvia và Nhật Bản. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 1263/BTP-PLQT ngày 12/4/2019)

13/07/2024

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Bỉ, Ca-na-da và Ma-lai-xi-a. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 3378/BTP-PLQT ngày 10/9/2018)

13/07/2024

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước: Hoa Kỳ, Canada, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Singapore, Thụy Sỹ và Andora

13/07/2024

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đối với các nước Singapore, Thụy Sỹ và Andora. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Thông báo về việc lập Hồ sơ UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 4716/BTP-PLQT ngày 24/12/2015)

13/07/2024

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đối với các nước Thái Lan, Na Uy và Cam-pu-chia. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.