Danh sách thông báo
Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 3378/BTP-PLQT ngày 10/9/2018)

30/05/2023

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước: Hoa Kỳ, Canada, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Singapore, Thụy Sỹ và Andora

30/05/2023

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đối với các nước Singapore, Thụy Sỹ và Andora. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Thông báo về việc lập Hồ sơ UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 4716/BTP-PLQT ngày 24/12/2015)

30/05/2023

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đối với các nước Thái Lan, Na Uy và Cam-pu-chia. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.