Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 475/BTP-PLQT ngày 15/2/2019)

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 475/BTP-PLQT ngày 15/2/2019)

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Latvia và Nhật Bản. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

File đính kèm