Số TT Người yêu cầu Người phải thi hành Số bản án/Quyết định Ngày Cơ quan ban hành Quốc gia ban hành Về việc Nội dung yêu cầu Số Công văn Bộ Tư pháp Ngày Tòa án nhận Ghi chú
1 Vũ Đình Thiềng Nguyễn Thị Nhung Quyết định xử vắng mặt đương sự, hồ sơ vụ án số 619/4866/14u, hồ sơ tố tụng số 2/619/1789/14 11/11/2014 Tòa án quận DDerrgachivsky, tỉnh Kharkiv Ly hôn Công nhận và cho thi hành 3793/BTP-PLQT 30/07/2015 TAND thành phố Hà Nội
2 Wioletta Karczewska-Vu Phong Vu Thanh bản án 28/12/2012 Tòa án Khu vực tại Koszalin Ly hôn Công nhận và cho thi hành 4246/BTP-PLQT 07/09/2015 TAND thành phố Hà Nội
3 Sabina Schulz Nguyễn Văn Thơm Bản án 10/09/2009 Tòa án Khu vực tại Jelenia Góra Ly hôn Công nhận và cho thi hành 1465/BTP-PLQT 30/03/2015 TAND tỉnh Hải Dương
4 Emilia Styn Khue Nguyen Minh Bản án 23/04/2013 Tòa án khu vực tại Weiherowo Ly hôn Công nhận và cho thi hành 1464/BTP-PLQT 30/03/2015 TAND thành phố Hà Nội
5 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Văn Bình Bản án 06/04/2012 Tòa án quận Orange, California Ly hôn Công nhận và cho thi hành 4671/BTP-PLQT 17/09/2014 TAND tỉnh Quảng Nam
6 Nguyễn Thị Tuyết Vân Nguyễn Văn Men VD 068825 25/05/2010 Tòa án cấp cao Los Angeles Ly hôn Công nhận và cho thi hành 2733/BTP-PLQT 16/06/2014 TAND tỉnh Bình Thuận
7 Lưu Thị Tuyết Nhung Nguyễn Bá Quang Bản án sô III C344/05 06/08/2007 Tòa án Vác-sa-va Ly hôn Công nhận và cho thi hành 2845/BTP-HTQT 14/08/2012 TAND thành phố Hà Nội
8 Hoàng Hà Đỗ Phương Nhu Quyết định 30/11/2009 Tòa án quận Tr Liên bang Nga Ly hôn Công nhận và cho thi hành 891/BTP-HTQT 12/03/2012 TAND thành phố Hà Nội