Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 3378/BTP-PLQT ngày 10/9/2018)

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 3378/BTP-PLQT ngày 10/9/2018)

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước: Hoa Kỳ, Canada, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.