Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1474/BTP-PLQT ngày 14/5/2021)

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1474/BTP-PLQT ngày 14/5/2021)

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi Vương Quốc Anh, bang Victoria-Australia, CHLB Đức, Lúc-xăm-bua, Quần đảo Mác-san, Mông-tê-nê-grô, Na Uy, Xlô-vê-ni-a, Vê-nê-xu-ê-la và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

1. Về việc tiếp tục gửi hồ sơ ủy thác tư pháp
Tiếp theo Công văn số 3800/BTP-PLQT ngày 13/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc cập nhật thông tin về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, việc tống đạt giấy tờ tới Vương quốc Anh và bang Victoria - Australia đã được tiếp tục thực hiện trở lại, tuy nhiên thời gian thực hiện kéo dài hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh.
2. Cộng hòa liên bang Đức
Danh sách các Cơ quan Trung ương của Đức theo từng bang trong Công ước Tống đạt được cập nhật như sau:
Bang Cơ quan Trung ương
Baden-Württemberg Präsidentin des Amtsgerichts Freiburg
Holzmarkt 2 79098 Freiburg
Telefon: +49 761 205-0 Fax: +49 761 205-1800 poststelle@AGFreiburg.justiz.bwl.de
Bayern Präsident des Oberlandesgerichts München
Prielmayerstrasse 5
80097 München
Telefon: +49 89 5597-02 Fax: +49 89 5597-3570 poststelle@olg-m.bayern.de
Berlin Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Berlin
Salzburger Straße 21-25
10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 Fax: +49 30 9013-2000 poststelle@senjustva.berlin.de
Brandenburg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
Telefon: +49 331 866-0 Fax: +49 331 866-3080 +49 331 866-3081 poststelle@mdj.brandenburg.de
Bremen Präsidentin des Landgerichts Bremen
Domsheide 16
 28195 Bremen
Telefon: +49 421 361-10240 Fax: +49 421 361-15837 office@justiz.bremen.de
Hamburg Präsident des Amtsgerichts Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg
Telefon: +49 40 428 43-0 Fax: +49 40 428 43-2383 VerwaltungAmtsgerichtHamburg@ag.justiz.hamburg.de
Hessen Präsident des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main
Zeil 42
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 1367-01 Fax: +49 69 1367-2976 verwaltung@olg.justiz.hessen.de
Mecklenburg-Vorpommern Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
Puschkinstraße 19-21
19055 Schwerin
Telefon: +49 385 588-0 Fax: +49 385 588-3450 poststelle@jm.mv-regierung.de
Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium
Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover
Telefon: +49 511 120-0 Fax: +49 511 120-5170 poststelle@mj.niedersachsen.de
Nordrhein-Westfalen Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf
Cecilienallee 3 40474 Düsseldorf
Telefon: +49 211 4971-0 Fax: +49 211 4971-548 poststelle@olg-duesseldorf.nrw.de
Rheinland-Pfalz Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz
Ernst-Ludwig-Straße 3
55116 Mainz
Telefon: +49 6131 16-4800 Fax: +49 6131 16-4887 poststelle@jm.rlp.de
Saarland Ministerium der Justiz
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken
Telefon: +49 681 501-00 Fax: +49 681 501-5855 poststelle@justiz.saarland.de
Sachsen Präsident des Oberlandesgerichts Dresden
Schlossplatz 1
01067 Dresden
Telefon: +49 351 446-0 Fax: +49 351 446-1529 verwaltung@olg.justiz.sachsen.de
Sachsen-Anhalt Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt
Domplatz 2-4 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 567-01 Fax: +49 391 567-6180 poststelle@mj.sachsen-anhalt.de
Schleswig-Holstein Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein
Lorentzendamm 35 24103 Kiel
Telefon: +49 431 988-0 Fax: +49 431 988-3870 poststelle@jumi.landsh.de
Thüringen Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5
99096 Erfurt
Telefon: +49 361 573 511-000 Fax: +49 361 573 511-888 poststelle@tmmjv.thueringen.de
3. Lúc - xăm - bua (Luxembourg)
- Cơ quan trung ương của Luxembourg trong Công ước Tống đạt là:
Le Procureur général d’Etat
Cité Judiciaire
Plateau du St-Esprit
Bâtiment CR
L-2080 Luxembourg
- Chi phí thực tế: trường hợp tống đạt giấy tờ thông thường không mất chi phí. Tuy nhiên, trường hợp giấy tờ do thừa phát lại tống đạt, phí bao gồm mức phí cố định là 60 euro cộng với chi phí đi lại và thuế VAT (17%). Chi phí đi lại là 0,60 euro trên mỗi ki lô mét đi và về. Trong thành phố Luxembourg chi phí đi lại là 8 euro. Trong thị trấn Esch-sur-Alzette and Diekirch chi phí đi lại là 4 euro.
Nếu Thừa phát lại phải tống đạt nhiều bản sao của giấy tờ một lần thì mỗi bản sao thêm phải nộp thêm 1/4 mức phí cố định (15 euro). Nếu thừa phát lại phải xác minh địa chỉ mức phí tăng thêm 1/10 mức phí cố định (6 euro). Nếu giấy tờ phải được đăng ký tại Luxembourg thì mức phí cố định là 12 euro và mức phí đóng dấu là 2 euro mỗi trang.
4. Quần đảo Mác-san (Mashall Islands)
Tiếp theo Công văn số 438/BTP - PLQT ngày 22/2/2021, các thông tin về việc thực hiện Công ước Tống đạt tại Mashall Islands như sau:
- Cơ quan Trung ương:
The Republic of the Marshall Islands Attorney-General
PO Box 890, Majuro, MH 96960
- Giấy tờ cần được tống đạt phải được dịch sang tiếng Anh
- Mashall Islands thu chi phí tống đạt thường dưới mức 100 đô la Mỹ. Vì vậy, hồ sơ ủy thác tư pháp gửi đến Mashall Islands phải kèm theo biên lai thu tạm ứng chi phí thực tế ủy thác tư pháp 3 triệu đồng.
- Mashall Islands phản đối Điều 10 (a) Công ước Tống đạt. Như vậy, Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam không thể tống đạt qua kênh bưu điện cho đương sự có địa chỉ tại Mashall Islands (theo điểm c khoản 1 Điều 474 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).
5. Mông-tê-nê-grô (Montenegro)
- Cơ quan Trung ương của Montenegro trong Công ước Tống đạt là:
Ministry of Justice, Human and Minority Rights
Vuka Karadžića, 3, Podgorica, Montenegro
- Giấy tờ cần được tống đạt phải được dịch sang ngôn ngữ chính thức của Montenegro: tiếng Mông-tê-nê-grô (Montenegrin), Xéc-bi (Serbian), Bô-xni-a (Bosniac), An-ba-ni (Albanian), Crô-át (Croatian)
- Montenegro không thu chi phí thực tế thực hiện tống đạt giấy tờ
- Montenegro phản đối Điều 10 (a) Công ước Tống đạt. Như vậy, Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam không thể tống đạt qua kênh bưu điện cho đương sự có địa chỉ tại Montenegro (theo điểm c khoản 1 Điều 474 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).
6. Na Uy (Norway)
- Cơ quan Trung ương của Na Uy trong Công ước Tống đạt thay đổi địa chỉ như sau:
The Royal Ministry of Justice and Public Security
Department of Civil Affairs
+ Regular Postal address:
Ministry of Justice and Public Security
Department of Civil Affairs
P.O Box 8005 Dep
0030 Oslo
Norway
+ Delivery address (for documents sent by courier):
The Royal Ministry of Justice and Public Security
Department of Civil Affairs
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo
Norway
7. Xlô-vê-ni-a (Slovenia)
Giấy tờ cần được tống đạt phải được dịch sang tiếng Xlô-vê-ni-a (Slovenian).
8. Vê-nê-xu-ê-la (Venezuela)
Cơ quan trung ương của Venezuela trong Công ước Tống đạt thay đổi địa chỉ như sau:
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Dirección del Servicio Consular Extranjero
Oficina de Relaciones Consulares
(Ministry of People's Power of Foreign Affairs
Directorate of the Foreign Consular Service
Office of Consular Affairs)
Edificio Anexo a la Torre MRE, piso 1
Avenida Urdaneta – Esquina Carmelitas a Puente LLaguno
Caracas 1010
Venezuela
9. Về hiệu lực của Công ước Thu thập chứng cứ với Việt Nam
Tiếp theo danh mục trong Công văn số 438/BTP-PLQT ngày 22/2/2021, Công ước Thu thập chứng cứ sẽ có hiệu lực giữa Việt Nam với quốc gia sau đây (Danh sách cập nhật tại https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/acceptances/?mid=1436):
Quốc gia Ngày có hiệu lực
Phần Lan (Finland) 25/6/2021

 Hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gửi đến các nước thành viên Công ước Thu thập chứng cứ trong danh sách vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp về dân sự bao gồm:
  Loại văn bản Số lượng Yêu cầu dịch thuật
1 Văn bản gửi Bộ Tư pháp - Mẫu 01 1 Không
2 Văn bản UTTP gửi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: Mẫu 2A với một số nội dung cụ thể hơn như kèm theo Công văn này. Mặc dù chi tiết hơn, Mẫu 2A cần được lập ngắn gọn, rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài có thể hiểu về mối liên hệ giữa chứng cứ cần thu thập và vụ việc 3
3 Biên lai thu lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài 1 Không
4 Biên lai thu tạm ứng chi phí thực tế tại Cơ quan thi hành án dân sự 1 Không
5 Giấy tờ có liên quan 3
 
Trong quá trình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự, trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ Vụ Pháp luật quốc tế- Bộ Tư pháp (Địa chỉ 58- 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội), số điện thoại 024 62739 (445) hoặc (532). Email: mlavietnam@moj.gov.vn.