Tương trợ tư pháp
Tọa đàm về kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp trong thực thi Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

(03/12/2018)

Ngày 28/11/2018, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật quốc tế đã tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp trong thực thi Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Tọa đàm). Đây là hoạt động triển khai Chương trình Hợp tác giai đoạn 2018-2019 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp. Tọa đàm còn nhằm mục đích thu thập thông tin, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp thực hiện.

Kỷ niệm 125 năm Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế

(13/11/2018)

Năm 2018 kỷ niệm 125 năm Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, cũng đánh dấu 5 năm ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Bộ Tư pháp xin giới thiệu tài liệu trên trang thông tin điện tử của HCCH giới thiệu sơ lược về sứ mệnh, tầm nhìn và hoạt động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế: