Kỷ niệm 125 năm Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế

Kỷ niệm 125 năm Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế

Năm 2018 kỷ niệm 125 năm Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, cũng đánh dấu 5 năm ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Bộ Tư pháp xin giới thiệu tài liệu trên trang thông tin điện tử của HCCH giới thiệu sơ lược về sứ mệnh, tầm nhìn và hoạt động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế:
“Ngày 12/9/1893, Tobias Asser, luật gia, học giả và chính khách người Hà Lan, đã hiện thực hóa sáng kiến của mình bằng việc nhóm họp Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (HCCH) phiên đầu tiên. Tới nay, đúng 100 năm sau, HCCH kỷ niệm sáng kiến của Asser và sự kiện Phiên họp đầu tiên với buổi lễ trang trọng có sự hiện diện của Quốc vương Hà Lan Willem- Alexander.
Tin tưởng sâu sắc rằng hệ thống pháp luật vững chắc điều chỉnh các quan hệ tư xuyên quốc gia giữa các cá nhân và doanh nghiệp không chỉ khiến cho cuộc sống giữa các quốc gia được dễ dàng hơn mà còn tăng cường hòa bình và công lý trên toàn thế giới, Asser hình thành ý tưởng rằng HCCH là diễn đàn đa phương dành cho đối thoại, thảo luận, thương lượng và hợp tác. Asser đã tổ chức phiên họp đầu tiên để phác thảo các vấn đề liên quan đến thủ tục tố tụng dân sự và thẩm quyền nói chung. Cụ thể hơn, các đại biểu đến từ 13 quốc gia đã trao đổi các vấn đề từ hôn nhân, hình thức văn bản, thừa kế/ di chúc/ quà tặng và thủ tục tố tụng dân sự. Phiên họp đầu tiên đạt được thành công lớn là đã tạo ra Công ước La Hay về thủ tục tố tụng dân sự. Văn kiện này đã được thông qua tại phiên họp thứ hai năm 1894 và ký vào ngày 14/11/1896. Văn kiện có hiệu lực ngày 23/5/1899 cùng ngày với Hội nghị Hòa bình La hay đầu tiên - một sáng kiến khác của Asser. Cộng đồng quốc tế đã tôn vinh giá trị to lớn các sáng kiến của Asser năm 1911, trao tặng ông Giải Nobel Hòa bình vì đã khởi xướng phiên họp đầu tiên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nhằm “chuẩn bị cơ sở cho các điều ước quốc tế thiết lập sự thống nhất trong tư pháp quốc tế và nhờ đó dẫn đến an ninh và công lý lớn hơn trong các quan hệ quốc tế” (J G Løvland, Chủ tịch ủy ban Nobel, Bài diễn văn giới thiệu, Oslo, 10/12/1911)
Kể từ phiên họp đầu tiên của mình, HCCH đã tiến xa trên con đường phát triển các văn kiện tư pháp quốc tế trong các lĩnh vực pháp luật về bảo vệ trẻ em và gia đình quốc tế, thủ tục tố tụng dân sự quốc tế và hợp tác pháp luật cũng như pháp luật về thương mại và tài chính quốc tế. HCCH trở thành tổ chức quốc tế đi đầu trong phát triển các giải pháp toàn cầu và sáng tạo trong tư pháp quốc tế. HCCH luôn luôn hướng đến tầm nhìn của Asser. Tổ chức tiếp tục kết nối, bảo vệ và hợp tác. Từ năm 1893.”
Ngày 12/9/2018, Lễ kỷ niệm 125 năm Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế đã diễn ra tại La Hay, Hà Lan. Buổi lễ không chỉ nhắc lại lịch sử đáng tự hào của tổ chức mà điểm lại từng bước phát triển của HCCH từ một diễn đàn ngoại giao thuần túy thành một tổ chức quốc tế thường trực. Video về buổi lễ có tại địa chỉ:
HCCH 125 Anniversary Celebrations
https://www.youtube.com/watch?v=_qKh5OizTsc