Kết thúc đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào

Kết thúc đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào

Dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào do Việt Nam xây dựng gồm 37 điều, quy định trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp tống đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng, người giám định, công nhận và cho thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền, phán quyết của Trọng tài, trao đổi các giấy tờ về hộ tịnh và thông tin pháp luật về tương trợ tư pháp dân sự giữa Việt Nam và Lào. Vòng đàm phán thứ nhất diễn ra trong thời gian từ ngày 14-17/6/2022 tại huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn, CHDCND Lào. Kết thúc Vòng đàm phán thứ nhất, hai Bên đã thống nhất được 32/37 điều của dự thảo Hiệp định.
Vòng đàm phán thứ hai dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào (sau đây gọi là Hiệp định) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26-27/8/2022. Đoàn đàm phán Việt Nam do ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn và Đoàn đàm phán Lào do ông Kẹt-sa-na Phôm-ma-chăn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn.

Trên cơ sở kết quả Vòng đàm phán thứ nhất, hai Bên đã thảo luận, đàm phán về nội dung công nhận và cho thi hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền không liên quan đến tài sản, tống đạt giấy tờ do cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự thực hiện, miễn hợp pháp hóa giấy tờ, kênh liên lạc và tập trung thời gian vào trao đổi về tương trợ tư pháp giải quyết các vụ việc hành chính. Đây là 05 vấn đề hai Bên chưa thống nhất được tại Vòng đàm phán thứ nhất. Với tinh thần thiện chí, cởi mở, hai Đoàn đàm phán đã đàm phán xong những điều khoản còn lại và thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo Hiệp định. Hai Đoàn đám phán cũng rà soát lại nội dung và ngôn ngữ pháp lý tất cả các điều khoản và thống nhất sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền mỗi Bên, sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để ký Hiệp định tại Công hòa dân chủ nhân dân Lào trong dịp Lễ bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022.

Hiệp định sau khi được ký kết và có hiệu lực sẽ thay thế các quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 06/7/1998.
Phòng Tư pháp quốc tế và Tương trợ tư pháp,
Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp