Thông báo về tiếp tục thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Thông báo về tiếp tục thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Bộ Tư pháp nhận được thông báo của Bưu điện thành phố Hà Nội về việc thực hiện dịch vụ gửi bưu phẩm quốc tế, theo đó do ảnh hưởng phức tạp của dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, việc gửi bưu phẩm quốc tế đến 82 quốc gia tiếp tục bị tạm dừng (có danh sách kèm theo). Các quốc gia khác không có tên trong danh sách nhưng việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện cũng gặp khó khăn do thời hạn dài hơn, nguy cơ thất lạc và chi phí cao hơn. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp:
- Xem xét kéo dài thời hạn giải quyết vụ việc để đảm bảo tính khả thi;
- Tạm dừng việc gửi cho Bộ Tư pháp hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự đến khi có thông báo tiếp theo, trừ hồ sơ gửi đến các quốc gia/ vùng lãnh thổ chấp nhận yêu cầu qua thư điện tử hoặc hệ thống điện tử của cơ quan trung ương gồm Hoa Kỳ, Đài Loan, Trung Quốc, Bỉ, Tây Ban Nha, Australia (trừ bang Victoria, Tây Úc), Thụy Sỹ (việc gửi hồ sơ chỉ áp dụng với bang Aargau và bang Vaud), Campuchia.
Các hồ sơ Bộ Tư pháp đã tiếp nhận không thể gửi cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài sẽ được gửi trả lại các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ.
Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp theo dõi, cập nhật các thông báo tiếp theo trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp https://moj.gov.vn/Pages/home.aspx.
File đính kèm