Nghiên cứu trao đổi
Giới thiệu sơ lược về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2015 (phần 5)

(15/12/2015)

Thực hiện vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp, theo quy định của Điều 62 Luật TTTP và Điều 6 Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TTTP và thực hiện yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Công văn số 2269/VPQH-TH ngày 18/9/2015 của Văn phòng Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, Chính phủ báo cáo Quốc hội về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2015. Vụ Pháp luật quốc tế tiếp tục thông tin về Phần thứ năm: Đánh giá về công tác tương trợ tư pháp năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tương trợ tư pháp năm 2016

Giới thiệu sơ lược về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2015 (phần thứ tư)

(08/12/2015)

Thực hiện vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp, theo quy định của Điều 62 Luật TTTP và Điều 6 Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TTTP và thực hiện yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Công văn số 2269/VPQH-TH ngày 18/9/2015 của Văn phòng Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, Chính phủ báo cáo Quốc hội về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2015. Vụ Pháp luật quốc tế tiếp tục thông tin về Phần thứ tư: Tình hình thực hiện ủy thác tư pháp.

Bàn về một số nội dung dự thảo Thông tư về Tòa chuyên trách

(19/11/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 81/2014/QH13 về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương. Sau đây là một số quan điểm của chúng tôi đối với dự thảo Thông tư, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Giới thiệu sơ lược về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2015 (phần ba)

(18/11/2015)

Một trong những nội dung quan trọng về hoạt động tương trợ tư pháp của Bộ Tư pháp năm 2015 liên quan đến quản lý nhà nước về thực hiện ủy thác tư pháp. Sau đây chúng tôi xin thông tin tới độc giả về tình hình hình thực hiện ủy thác tư pháp năm 2015 như sau:

Bàn về một số nội dung của dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự

(18/11/2015)

Hiện nay dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự đang được Quốc hội cho ý kiến để thông qua. Đây là một trong số các Bộ luật mang tính “giường cột” quan trọng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Sau đây là ý kiến của chúng tôi đối với dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, trân trọng giới thiệu cùng độc giả để tham khảo.

Giới thiệu về phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải tại Singapore

(13/11/2015)

Từ trước đến nay, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án vẫn tồn tại trong xã hội, ví dụ tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp, nhờ đến người thứ ba giải quyết tranh chấp như phương thức nhờ đến già làng, người cao tuổi có uy tín tại các nước châu Á … Tuy nhiên, khi tòa án xuất hiện với tư cách cơ quan công quyền chuyên giải quyết tranh chấp, vai trò của các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án mờ nhạt đi. Hiện nay vì nhiều lý do như số lượng vụ việc tăng lên rất nhanh trong khi số lượng thẩm phán có hạn, thủ tục tố tụng tại Tòa án rườm rà, phức tạp, tốn kém thời gian, tố tụng công khai tại tòa án không phù hợp với mong muốn giữ kín bí mật kinh doanh hoặc bí mật đời tư hoặc mong muốn tiếp tục duy trì quan hệ giữa các bên… các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn, trong đó có hòa giải đã quay trở lại và đóng vai trò ngày một quan trọng. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định tương đối cụ thể về hòa giải tại Tòa án và hòa giải cơ sở. Nghị định về hòa giải thương mại cũng đang được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn này phát triển tại Việt Nam. Bài viết này giới thiệu một số nội dung về phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải tại Singapore để làm cơ sở cho việc xây dựng các quy định pháp luật cũng như phát triển phương thức giải quyếttranh chấp bằng hòa giải tại Việt Nam.

Giới thiệu sơ lược về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2015 (phần hai)

(11/11/2015)

Tiếp theo Phần thứ nhất, trong phần này, Vụ Pháp luật quốc tế trân trọng giới thiệu về Phần thứ hai: Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp