Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 38
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.002010 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Luật sư

1.001993 Cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.001979 Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.001934 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.001928 Công nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.001812 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp luật sư bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.000828 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.000688 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư