Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Tên thủ tục:
Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Mã thủ tục:
1.001979
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Luật sư
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do, số Giấy phép 1 0
Các giấy tờ theo quy định tại Điều 78 của Luật luật sư. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
20/2012/QH13 Luật 20/2012/QH13 2012-11-20
65/2006/QH11 Luật 65/2006/QH11 2006-06-29
220/2016/TT-BTC Thông tư 220/2016/TT-BTC 2016-11-10
17/2011/TT-BTP Thông tư 17/2011/TT-BTP 2011-10-14 Bộ Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: