Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 33
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.001073 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.000655 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.000624 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm