Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

16/06/2020
Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
Ngày 15/6, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh lần thứ V (2020 -2025). Ông Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Nam cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tư pháp đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được phát động có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao chất lượng; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, theo dõi thi hành pháp luật…đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tư pháp đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ “Thi đua ngành Tư pháp” và 02 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 09 Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý của các cấp, các ngành.
Giai đoạn 2020 - 2025, ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với mục tiêu xây dựng hệ thống tư pháp tỉnh Tây Ninh hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành. Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, tạo sự lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng Bằng khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc, là điển hình tiến tiến của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp tổ chức ra mắt tại Hội nghị./.
Thái Thành