Cao Bằng: Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/05/2020
Cao Bằng: Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong 2 ngày, 7- 8/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thái Hà- Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đặng Văn Hiện- Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ- Phó Trưởng ban Tuyên giáo- Đoàn thể- Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Kế thừa và phát huy những thành tích và truyền thống của Đảng bộ Sở Tư pháp qua các thời kỳ; trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác tư pháp hàng năm; Đảng bộ đã lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới… Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 13 đảng viên, bằng 130% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra. Hàng năm, Đảng bộ, cơ quan Sở Tư pháp đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sở Tư pháp là một trong những đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao, đứng đầu các sở, ngành cấp tỉnh về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (năm 2017 xếp thứ 1/20 sở, ngành; năm 2018 xếp thứ 2/20 sở, ngành; năm 2019 xếp thứ 1/20 sở, ngành).
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015- 2020 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp trên trực tiếp từ đại hội Các chi bộ trực thuộc. Đại hội đã đánh giá toàn diện, đúng mức những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020- 2025.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan, khách quan để bổ sung thêm những giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, đưa Đảng bộ Sở Tư pháp ngày càng phát triển toàn diện hơn, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của ngành Tư pháp, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; coi trọng công tác bồi dưỡng lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng chi bộ, đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa và phát triển theo đúng quy định của Trung ương vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XII, nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII.
 Lã Trang