Tuyên Quang: Chi bộ văn phòng Sở sinh hoạt trực tuyến kỳ tháng 4 năm 2020

13/04/2020
Tuyên Quang: Chi bộ văn phòng Sở sinh hoạt trực tuyến kỳ tháng 4 năm 2020
Ngày 01/4/2020, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp Tuyên Quang tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 4 bằng hình thức trực tuyến với 15 điểm cầu/16 đảng viên tham dự. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở chủ trì buổi sinh hoạt.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã triển khai, quán triệt Bản tin thông báo nội bộ tháng 3/2020, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Sở Tư pháp về công tác phòng, chống dịch Covid -19; đánh giá kết quả công tác tháng 3 và Quý I/2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 và Quý II/2020; các đảng viên đã thảo luận, tham gia 12 lượt ý kiến đánh giá tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Chi bộ Văn phòng Sở cần phát huy tốt những kết quả đã đạt được, nghiêm túc lãnh đạo các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định.
Đồng chí Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng thời kết luận các nội dung phần thảo luận, tổ chức chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo quy định, thông qua Nghị quyết kỳ họp Chi bộ. 100% đảng viên Chi bộ biểu quyết nhất trí các nội dung buổi sinh hoạt.
Việc sinh hoạt Chi bộ trực tuyến là hình thức sinh hoạt mới được ứng dụng nhằm  thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT- TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời bảo đảm thời gian  sinh hoạt định kỳ được duy trì có nền nếp, hiệu quả và chất lượng./.
                                                                                 Tin: Lý Hà