Tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Vĩnh Long

26/03/2020
Tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình xây dựng  văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện Quyết định số 485/QĐ-UBND, ngày 18/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh chiều ngày 19/3/2020 Sở Tư pháp tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho gần 80 đại biểu là Trưởng các ban Pháp chế; ban Kinh tế, ngân sách; ban Văn hóa - xã hội; Giám đốc, Phó giám đốc các Sở, ngành tỉnh và công chức pháp chế và công chức phòng chuyên môn thường xuyên tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại các sở, ngành.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Thanh Tuấn – Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo Quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết; Quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy trình xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thông qua các nội dung được báo cáo viên truyền tải tại hội nghị là các quy định của pháp luật và những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn, các ví dụ cụ thể trong công tác lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trong thởi gian qua, đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn bản trên địa bàn tỉnh có cái nhìn tổng quát, phân định rạch ròi giữa quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết và quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết; nắm vững các quy định bắt buộc trong từng quy trình cho từng nhiệm vụ cụ thể khi thực hiện công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện công tác thể chế văn bản tại địa phương ngày càng đồng bộ, thống nhất.
Ngọc Thoa
Sở Tư pháp Vĩnh Long