Hà Tĩnh: Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

07/05/2020
Hà Tĩnh: Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Chiều ngày 05/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho ông Nguyễn Quốc Tuấn.
Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng như toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thay mặt Lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, đồng thời, bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn trên cương vị mới sẽ dành hết sức lực, trí tuệ, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng ngành Tư pháp.
Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn chính thức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp kể từ ngày 24/4/2020./.
 Võ Thị Ngọc Anh-Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh