Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

15/05/2020
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Sáng 14/5, đồng chí Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội Vụ, Sở Tư pháp, cùng lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp.
Hội nghị đã công bố Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND  tỉnh Quảng Nam về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Bốn – nguyên Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở kể từ ngày 15/5/2020.
Đồng chí Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và hoa chúc mừng đồng chí Trương Bốn. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Đây là vinh dự, niềm tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề của đồng chí Trương Bốn trong việc phát triển sự nghiệp Tư pháp trong những năm tới. Đồng chí cũng mong muốn tập thể Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp tạo điều kiện để đồng chí Trương Bốn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, góp phần xây dựng ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để cống hiến cho sự nghiệp phát triển tư pháp tỉnh Quảng Nam; đồng thời sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Sở Tư pháp đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan tư pháp tỉnh trong thời gian tới./.
Văn phòng Sở