Bắc Giang: Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

02/06/2020
Bắc Giang: Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Chiều ngày 01/6/, Đồng chí Lê Anh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng, phó các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và toàn bộ cán bộ, công chức khối văn phòng Sở Tư pháp.
Tại Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Trương Ngọc Bích - Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 01/6/2020.
Phát biểu tại Hội nghị,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được và đóng góp của cơ quan Tư pháp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng ngành tư pháp vững mạnh, phát triển, đoàn kết, thống nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Trương Ngọc Bích tiếp tục nỗ lực, cố gắng phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng sự nghiệp tư pháp của tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Ngọc Ngọc Bích gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức và tập thể cán bộ, công chức Sở Tư pháp đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác và ghi nhận sự phấn đấu của bản thân. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn trên cương vị mới. Đồng chí hứa sẽ phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, của lãnh đạo và công chức Sở Tư pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Phạm Tĩnh