Sở Tư pháp Long An: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

01/06/2020
Sở Tư pháp Long An: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Ngày 29/5, Sở Tư pháp Long An đãtổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đến dự và chủ trì Hội nghị Bà Phan Thị Mỹ Dung - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, cùng toàn thể công chức, viên chức các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.
Trong 05 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp chính quyền địa phương, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, công tác thi đua khen thưởng của Sở Tư pháp đi vào nề nếp, từng bước đổi mới về nội dung và hình thức, phát huy tính sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức, người lao động. Các phong trào thi đua được phát động ngay từ đầu năm, bám sát các quy định của Trung ương và địa phương; toàn thể công chức, viên chức đều tích cực hưởng ứng phong trào thi đua... Vì vậy, từ các phong trào thi đua, tư pháp Long An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Kết quả, trong 5 năm qua, Sở Tư pháp được khen thưởng 03 Cờ thi đua của Bộ Tư pháp, 06 Bằng khen chuyên đề của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 11 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được cấp Bộ, ngành, UBND tỉnh và Giám đốc Sở khen thưởng (09 tập thể và 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 15 tập thể và 46 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 52 tập thể và 249 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở).
Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp phát động và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động tăng cường đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020, trọng tâm là thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V./.
Phan Đức Bộ