Từ ngày 1-4, thực hiện quy định mới về đăng ký hộ tịch

31/03/2006
Từ ngày mai 1-4, Nghị định 158/2005/NĐ-CP thay thế Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch chính thức có hiệu lực. Điểm nổi bật trong nghị định này là phân cấp mạnh thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho công dân, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ... tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi đi đăng ký hộ tịch.