Từ 1-4, thực hiện quy định mới về Đăng ký hộ tịch: Bớt đi nhiều rắc rối, phiền hà

13/03/2006
Theo quy định mới, đối với công dân Việt Nam ở trong nước thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú. Tương tự như vậy, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng được đăng ký hộ tịch tại nơi người đó thường trú hoặc tạm trú...