Nghị định Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

22/12/2005
Ngày 15 tháng 12 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo quy định tại Nghị định này, người đi bộ khi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sau bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng như: không đi đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường.
Người đi bộ bị phạt từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông; từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; trèo qua giải phân cách; đi qua đường không bảo đảm an toàn; đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.Đánh dấu số lần vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên giấy phép lái xe quy định tại Nghị định này là biện pháp quản lý, theo dõi quá trình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; nếu giấy phép lái xe bị đánh dấu 2 lần vi phạm thì phải thi lại Luật Giao thông đường bộ khi đổi giấy phép lái xe; nếu bị đánh dấu 3 lần vi phạm thì giấy phép lái xe hết giá trị sử dụng, người lái xe phải thi lại Luật Giao thông đường bộ và thực hành lái xe để được cấp giấy phép lái xe mới.
Người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn quá quy định hoặc sử dụng chất kích thích khác mà pháp luật cấm hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồncủa người kiểm soát giao thông sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe.