Văn phòng công chứng tư nhân có khác phòng công chứng nhà nước?

06/02/2006
Văn phòng công chứng tư nhân có khác phòng công chứng nhà nước?
Việt Nam sẽ có các văn phòng công chứng tư nhân khi Quốc hội thông qua dự án Luật công chứng vào cuối năm nay - Bộ trưởng Uông Chu Lưu cho biết như vậy tại cuộc gặp gỡ báo chí đầu xuân Bính Tuất. Tuổi Trẻ trao đổi với ông Trần Thất - Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp), người tham gia khởi thảo dự án luật này về mô hình văn phòng công chứng tư nhân.