Phân cấp để thuận lợi cho dân

16/01/2006
Việc Nghị định 158 về hộ tịch có hiệu lực vào 01-4 tới đây với sự phân cấp mạnh cho cấp xã, phường và dự án Luật Công chứng chuẩn bị trình QH vào tháng 5 trong đó có đề nghị cho phép thành lập văn phòng công chứng tư, nếu được thông qua, sẽ là những bước cải cách mạnh mà người được lợi cuối cùng là người dân.