Giải quyết đăng ký kết hôn trong 5 ngày

03/01/2006
Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch. Theo quy định này, trong thời hạn 5 ngày từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình, UBND xã, phường phải làm đăng ký kết hôn.