Quy định mới về khai sinh cho trẻ

30/03/2006
Ngày 27-12-2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2006). Nghị định có những sửa đổi lớn nhằm hướng tới mục tiêu 100% trẻ em được đăng ký khai sinh. Ông Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính-Tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết: