Hôm nay 1/7: 11 Luật chính thức có hiệu lực

03/07/2007
Có thể khẳng định, 11 Luật này đi vào cuộc sống sẽ góp phần đáng kể trong việc hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; thể hiện một khối lượng công việc đồ sộ trong công tác lập pháp mà Quốc hội khoá XI vừa qua đã hoàn thành... Tuy nhiên để các luật này thực sự phát huy hiệu quả thì trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan chức năng cần phải có những hướng dẫn cụ thể, phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự vận động của thực tiễn cuộc sống.