Dân có thể khởi kiện người ban hành văn bản trái luật

03/07/2007
Từ 1-7, Luật Cư trú có hiệu lực, việc xử lý các văn bản trái luật, “ăn theo” hộ khẩu sẽ được thực hiện như thế nào? Câu hỏi này đã được đặt ra ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp.