Danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP) 08/05/2006

Ngày 01 tháng 4 năm 2006, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực thi hành. Để triển khai Nghị định này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:

Những nội dung mới của Luật Nghĩa vụ quân sự 04/05/2006

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 24-6-2005.

Hành trình 10 năm của một bộ luật 03/05/2006

Những ý tưởng cải cách và đổi mới không phải lúc nào cũng được đón nhận. Luật doanh nghiệp (DN) (ra đời hơn năm năm nay) là minh chứng rõ nét cho cuộc đấu tranh quyết liệt giữa tư duy thủ cựu và cải cách, giữa lý thuyết và thực tiễn.

Người được trợ giúp pháp lý là ai? 28/04/2006

Thực hiện Nghị quyết số 49/2005/QH11 ngày 19-11-2005 của QH khóa XI về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, ngày 17-4-2006, Chính phủ đã có Tờ trình QH về dự án Luật trợ giúp pháp lý. Tại phiên họp thứ 39, trong buổi làm việc chiều ngày 27-4, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về dự án luật này.

Trình tự, thủ tục đăng ký về tài sản cho thuê tài chính 24/04/2006

Ngày 2-5-2001 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của công ty cho thuê tài chính và ngày 22-2-2002, Bộ Tư pháp đã có Thông tư 04/2002/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký tài sản cho thuê tài chính (gọi tắt là Thông tư 04).

Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đơn giản, thống nhất 11/04/2006

Hoạt động đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang dần đi vào nền nếp tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. TS Nguyễn Thúy Hiền - Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp đã cho biết về vấn đề này.

Những nội dung cơ bản của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 05/04/2006

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 24-6-2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2006. Luật này thay thế Pháp lệnh ngày 20-8-1998 về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

Từ ngày 1-4, thực hiện quy định mới về đăng ký hộ tịch 31/03/2006

Từ ngày mai 1-4, Nghị định 158/2005/NĐ-CP thay thế Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch chính thức có hiệu lực. Điểm nổi bật trong nghị định này là phân cấp mạnh thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho công dân, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ... tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi đi đăng ký hộ tịch.