Dự thảo Bộ luật Thi hành án - Bộ Tư pháp sẽ có cảnh sát tư pháp?

31/08/2005
Dự thảo Bộ luật Thi hành án - Bộ Tư pháp sẽ có cảnh sát tư pháp?
(VietNamNet) - Cảnh sát tư pháp từ Bộ Công an sẽ chuyển sang Bộ Tư pháp, cho phép mở công ty thi hành án tư nhân, thêm hình thức tử hình bằng tiêm chất độc. Đây là những nội dung mới trong Bộ luật thi hành án mà Bộ Tư pháp đang chủ trì soạn thảo.