Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý về hội nhập kinh tế quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

21/07/2005
Trong các ngày từ 30 tháng 6 đến 10 tháng 7 năm 2005, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, và Dự án Star tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệm vụ về hội nhập kinh tế quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Hà Nội, Tp Huế và Vũng Tàu cho các cán bộ làm công tác soạn thảo, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm công tác liên quan đến pháp luật hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí Hoàng Phước Hiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế đã chủ trì lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.