Cải cách hộ tịch đảm bảo quyền của trẻ VN sinh ở nước ngoài

14/04/2005
Cải cách hộ tịch đảm bảo quyền của trẻ VN sinh ở nước ngoài
Liên quan đến đăng ký hộ tịch, một loạt những quy định mới theo hướng cởi mở thông thoáng, giảm phiền hà cho dân đang được Chính phủ gấp rút hoàn thiện, ban hành trong tháng 7: Trẻ em sẽ được đăng ký khai sinh tại nơi sinh sống thực tế; Bản chính giấy khai sinh có thể được cấp lại.