Sở Tư pháp Lâm Đồng đã cấp phát các đầu sách pháp luật mới

04/08/2005
Mới đây, Sở Tư pháp Lâm Đồng - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền PBGD pháp luật tỉnh đã cấp phát 17 đầu sách pháp luật mới cho 25 thành viên Hội đồng phối hợp công tác TTPBGDPL tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, 145/145 tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn, 103 điểm bưu điện văn hóa xã, 37 câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm, 12 Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố...