Tổ chức tốt công tác tuyên truyền pháp luật ở huyện Văn Bàn (Lào Cai) sáu tháng đầu năm 2005

04/08/2005
Sáu tháng đầu năm 2005, huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền pháp luật thông qua tổ chức hội nghị tập huấn ở cấp huyện và cấp xã cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, bí thư, chủ tịch, cán bộ tư pháp xã, các trường học, trưởng các thôn bản, công an viên các thôn; qua cuộc thi hòa giải viên giỏi: trên sóng đài FM của huyện bằng hai thứ tiếng Tày và Kinh; xây dựng tủ sách pháp luật với 118 đầu sách... góp phần nâng cao ý thức tìm hiểu pháp luật của người dân và sự tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn.