Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa, thôn, buôn, bon, tổ dân phố, đơn vị văn hóa tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất

04/08/2005
Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa, thôn, buôn, bon, tổ dân phố, đơn vị văn hóa tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất đã được tổ chức với sự tham gia của 45 hộ gia đình văn hóa, 19 thôn, buôn, bon, tổ dân phố và 24 đơn vị văn hóa xuất sắc trong toàn tỉnh.