Tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ II ở tỉnh Quảng Nam

04/08/2005
UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ II tỉnh Quảng Nam, với sự tham dự của 29 thí sinh (trong đó có 8 thí sinh là nữ, 4 thí sinh là người dân tộc thiểu số) là hòa giải viên tiêu biểu đến từ cơ sở đại diện cho 188 thí sinh tham dự Hội thi cấp huyện.